ABOUT US | CENTER FOR ACADEMIC DEVELOPMENT

ABOUT US

Pusat Pembangunan Akademik (CADe) dibentuk pada 1 November 2003 hasil penstrukturan semula Pusat Pengurusan Ilmu (PPI) yang ditubuhkan pada 2002. Pembentukan CADe adalah untuk memartabatkan kualiti akademik dan kecemerlangan pegawai akademik Universiti Putra Malaysia (UPM)

Pusat Pembangunan Akademik (CADe) dibentuk pada 1 November 2003 hasil penstrukturan semula Pusat...more...
AACSB International SIRIM UKAS