Piagam Pelanggan | CENTER FOR ACADEMIC DEVELOPMENT
» ABOUT US » CORPORATE INFORMATION » Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan


 

1.

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

2.

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

3.

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

4.

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

Disahkan oleh: Mesyuarat Pengurusan CADe ke 90 Bil. 2/2018 (19 Mac 2018)

 


 

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 

 

Disember

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 69/69 100

1. Mesy. Penentuan GIPP - 22 Oktober 2018.

2. Makluman keputusan - 1 dan 7 November 2018.

2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

23/30 76.67 Pencapaian setakat 31 Disember 2018.
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

8/8 100  Tempoh (Disember 2018).

 

November

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 69/69 100

1. Mesy. Penentuan GIPP - 22 Oktober 2018.

2. Makluman keputusan - 1 dan 7 November 2018.

2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

N/A  N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 15/15 100  Tempoh (November 2018).

 

Oktober

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 69/69 100

1. Mesy. Penentuan GIPP - 22 Oktober 2018.

2. Makluman keputusan - 1 dan 7 November 2018.

2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

N/A  N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 15/15 100  Tempoh (Oktober 2018).

 

September

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A  N/A Penawaran GIPP dibuka bermula 9 Ogos sehingga 7 September 2018 dan penawaran dilanjutkan sehingga 14 September 2018.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

N/A  N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 83/83 100  Tempoh (September 2018).

 

Ogos

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A  N/A Penawaran GIPP dibuka bermula 9 Ogos sehingga 7 September 2018 dan penawaran dilanjutkan sehingga 14 September 2018.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

N/A  N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 2/2 100  Tempoh (Ogos 2018).

 

Julai

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A N/A  Sehingga Julai 2018, penawaran GIPP masih belum dibuka dan belum menerima peruntukan.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

 N/A N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 N/A  100 Tempoh (Julai 2018).

 

Jun

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A N/A  Sehingga Julai 2018, penawaran GIPP masih belum dibuka dan belum menerima peruntukan.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

 N/A N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

5/5  100  Tempoh (Jun 2018).

 

April-Mei

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A  N/A Sehingga Julai 2018, penawaran GIPP masih belum dibuka dan belum menerima peruntukan.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

 N/A N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenang pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 19/19 100  Tempoh April - Mei 2018.

 

Mac

 

 Bil.  Piagam Pelanggan    Status Pencapaian Justifikasi  
 Bilangan  Peratus
1

Memaklumkan keputusan permohonan Geran Insentif Penyelidikan untuk Pengajaran dan Pembelajaran (GIPP) kepada pemohon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas keputusan mesyuarat Penentuan Keputusan GIPP.

 N/A  N/A Sehingga Mac 2018, penawaran GIPP masih belum dibuka dan belum menerima peruntukan.
2

Melaksanakan sekurang-kurangnya 75 peratus daripada program latihan pembangunan professional berterusan (CPD) yang dirancang bagi tahun semasa.

N/A  N/A  Pencapaian akan diukur pada akhir tahun (Disember 2018).
3

Memaklumkan keputusan Anugerah Fellowship Naib Canselor – Kategori Pengajaran (AFNC-KP) kepada calon dalam tempoh 15 hari bekerja selepas disahkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Induk Majlis Gemilang Akademia Putra (MGAP).

 6/6 100  Mesy. JK Induk MGAP 2017 pada 9 Mac 2018 dan Pemakluman kepada pemenenag pada 13 Mac 2018. (2 hari).
4

Memberi maklumbalas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh 3 hari bekerja.

 11/11 100  Sehingga 18 April 2018.
 

Updated:: 14/01/2019 [azryadeny]

MEDIA SHARING

CENTER FOR ACADEMIC DEVELOPMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-8946 6043
B1553108966