Jawatankuasa Transformasi Akademik | CENTER FOR ACADEMIC DEVELOPMENT
» COMMITTEE » Jawatankuasa Transformasi Akademik

Jawatankuasa Transformasi Akademik

Jawatankuasa Kurikulum Universiti (JKKU) melalui Mesyuarat JKKU Ke-282 pada 22 Februari 2018 [Minit 282.07] telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Transformasi Akademik bagi membangunkan model kurikulum fleksibel yang bersifat boleh lentur dan organik di UPM merangkumi struktur kurikulum, kaedah penyampaian pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan penaksiran alternatif. Di bawah Jawatankuasa Transformasi Akademik terdapat tiga task force iaitu Rekabentuk Semula Kurikulum, Kaedah Penyampaian P&P Berinovasi dan Penaksiran Alternatif.

Maklumat Jawatankuasa Transformasi Akademik

 Maklumat Task Force

Updated:: 27/09/2018 [azryadeny]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
B1553109512