Bengkel Pembangunan Putra Massive Open Online Course (PutraMOOC) Bil. 2/2018 | PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK
» BERITA » Bengkel Pembangunan Putra Massive Open Online Course (PutraMOOC) Bil. 2/2018

Bengkel Pembangunan Putra Massive Open Online Course (PutraMOOC) Bil. 2/2018

Bengkel Pembangunan Putra Massive Open Online Course Bil. 2/2018 telah diadakan pada 31 Oktober sehingga 1 November 2018 di Putra Learning Space, Pusat Pembangunan Akademik UPM. Bengkel anjuran oleh Pusat Pembangunan Akademik (CADe) ini dikendalikan oleh, Timbalan Pengarah CADe iaitu Prof. Madya Dr. Nurfadhlina Mohd Sharef dan dibantu oleh beberapa fasilitator.

Bengkel ini bertujuan untuk membantu 24 kumpulan pembangun PutraMOOC 2018 untuk menyediakan serta membangunkan kandungan, aktiviti dan penilaian kursus melalui platform OpenLearning. Di dalam bengkel ini juga, peserta didedahkan mengenai proses semakan jaminan kualiti PutraMOOC yang diperkenalkan dan akan diguna pakai bermula pada tahun ini. Melalui proses semakan ini, setiap kursus akan disemak dan dinilai oleh penilai yang telah dipilih oleh CADe berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka dalam membangunkan MOOC. Proses semakan ini juga bertujuan supaya kursus yang ditawarkan di bawah jenama PutraMOOC mencapai piawaian yang telah digariskan oleh Pusat E-pembelajaran Malaysia (MyCeL).

Tarikh Input: 05/11/2018 | Kemaskini: 05/11/2018 | azryadeny

PERKONGSIAN MEDIA

LIHAT JUGA
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-9769 6175
03-9769 6043
BWFfHAi:07:24