JAWATANKUASA | PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK
» JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

Pusat Pembangunan Akademik (CADe) terlibat di dalam beberapa jawatankuasa di peringkat UPM dan kebangsaan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan.

  TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA   NAMA JAWATANKUASA: Jawatankuasa...selanjutnya...
  Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia -...selanjutnya...
  Jawatankuasa Kurikulum Universiti (JKKU) melalui Mesyuarat JKKU Ke-282 pada 22...selanjutnya...
B1566333235